අඟහරුවාදා, 06 සැප්තැම්බර් 2016 10:25

ලෝක ජනාවාස දිනය

Written by 
Rate this item
(5 votes)

ලෝක ජනාවාස දිනය 2018 ("නාගරික ඝණ අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය")

එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් සෑම වසරකම  ඔක්තෝබර් මස පළමු සඳුදා දින ලෝක ජනාවාස දිනය ලෙස ප්‍රකාශයට පත් කරන ලදි. මෙහි අරමුණ වූයේ සෑම දෙනෙකුටම ජීවත් වීම සඳහා සුදුසු ස්ථානයක් ලැබිය යුතුය අදහස ප්‍රචලිත කිරීමය. මෙම වසරේ ලෝක ජනාවාස දිනය යෙදී ඇත්තේ ඔක්තෝබර් මස 01 වන සඳුදා දිනටය.

 

මූල්‍යමය ආධාර, ස්වේච්ඡා ඉදිරිපත්වීම් හෝ දැරිය හැකි මිලකට නිවාස ගොඩ නැගීම සඳහා සහාය දැක්වීම මඟින් තමන්ගේ ජීවිතය වඩාත් යහපත් කර ගැනීම සඳහා අවශ්‍ය ශක්තිය, ස්ථායී බව හා ස්වයං විශ්වාසය ඇතිකර ගැනීමට මෙමගින් උපකාරී විය හැක.

 

සෑම දෙනෙකුටම වඩාත් යහපත් අනාගතයක් හිමිවිය යුතුය. එසේම ජීවත් වීමට සුදුසු ස්ථානයක් තිබීම මඟින් ඔවුන්ගේ සෞඛය, විවිධ අවස්ථාවන් හා සාර්ථකත්වය යනාදියට එල්ලවිය හැකි බාධා ඉවත්කෙරේ. මෙය ඔවුන්ගේ ජීවිතයට පමණක් නොව පරම්පරා ගණනාවකටම බලපෑ හැකිය යන පණිවිඩය සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා විශ්වීය ජාලයක් ලෙස සැවොම එක් වීම මෙහි අරමුණයි.

habitat day Sinhala    habitat website

 

 

 

ලෝක ජනාවාස දින තේමාවන්

1986 වසරේ දී තේමාව “Shelter is My Right”.

1987 වසරේ දී තේමාව “Shelter for the Homeless”.

1988 වසරේ දී තේමාව “Shelter and Community”.

1989 වසරේ දී තේමාව “Shelter, Health and the Family”.

1990 වසරේ දී තේමාව “Shelter and Urbanization”.

1991 වසරේ දී තේමාව “Shelter and the Living Environment”.

1992 වසරේ දී තේමාව “Shelter and Sustainable Development”.

1993 වසරේ දී තේමාව “Women and Shelter Development”.

1994 වසරේ දී තේමාව “Home and the Family”.

1995 වසරේ දී තේමාව “Our Neighbourhood”.

1996 වසරේ දී තේමාව “Urbanization, Citizenship and Human Solidarity”.

1997 වසරේ දී තේමාව “Future Cities”.

1998 වසරේ දී තේමාව “Safer Cities”.

1999 වසරේ දී තේමාව “Cities for All”.

2000 වසරේ දී තේමාව “Women in Urban Governance”.

2001 වසරේ දී තේමාව “Cities without Slums”.

2002 වසරේ දී තේමාව “City-to-City Cooperation”.

2003 වසරේ දී තේමාව “Water and Sanitation for Cities”.

2004 වසරේ දී තේමාව “Cities – Engines of Rural Development”.

2005 වසරේ දී තේමාව “The Millennium Development Goals and the City”.

2006 වසරේ දී තේමාව “Cities, magnets of hope”.

2007 වසරේ දී තේමාව “A safe city is a just city”.

2008 වසරේ දී තේමාව “Harmonious Cities”.

2009 වසරේ දී තේමාව “Planning our urban future”.

2010 වසරේ දී තේමාව “Better City, Better Life”.

2011 වසරේ දී තේමාව “Cities and Climate Change”.

2012 වසරේ දී තේමාව “Changing Cities, Building Opportunities”.

2014 වසරේ දී තේමාව “Voices from Slums”.

2015 වසරේ දී තේමාව “විවෘත භූමිය සැමට”.

2016 වසරේ දී තේමාව“නිවාස කරණය මුල්තැනට”.

2017 වසරේ දී තේමාව "සරිලන නිවහනක : උරුමය සැමට"

Read 9132 times Last modified on අඟහරුවාදා, 02 ඔක්තෝබර් 2018 07:39

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

ප්‍රකාශන හිමිකම © 2016 ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය , ශ්‍රී ලංකාව - සියලුම හිමිකම් ඇවිරිණි
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.