සිකුරාදා, 26 නොවැම්බර් 2021 17:29

’සසුනට දරුවන් පිදූ මව්වරුන් පියවරුන් හට උපහාර’’

Written by 
Rate this item
(0 votes)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ ‘’මිහිඳු නිවහන’’ නිවාස වැඩසටහන යටතේ ‘’සසුනට දරුවන් පිදූ මව්වරුන් පියවරුන් හට උපහාර’’ ලෙස ඉදිවන පළමු අදියරේ 2000ක් වූ නිවාස අතරින් හම්බන්තොට දිස්ත්‍රික්කයේ තෝරාගත් ප්‍රතිලාභී දෙමව්පියන් 124 දෙනකු සඳහා ගරු නිවාස රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මැතිතුමන්ගේ ප්‍රධානත්වයෙන් 2021 නොවැම්බර් මස 21 දින නිවාස දීමනා චෙක්පත් ප්‍රදානය කළ වගයි.

Read 946 times Last modified on සදුදා, 29 නොවැම්බර් 2021 04:32

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Copyright © 2016 National Housing Development Authority Sri Lanka - All rights reserved
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.