සිකුරාදා, 26 නොවැම්බර් 2021 19:06

ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයන්හි නිවාසවල සිටින නිවාසලාභීන් සදහා සින්නක්කර නිවාස ඔප්පු ලබාදීම

Written by 
Rate this item
(1 Vote)

ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියට අයත් ගම්පහ සහ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයන්හි නිවාසවල සිටින නිවාසලාභීන් සදහා සින්නක්කර නිවාස ඔප්පු ලබාදීම අද එම අධිකාරියේ ප්‍රධාන කාර්යාලයේදී පැවැත්විය.

අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ සහ නිවාස හා නාගරික සංවර්ධන අමාත්‍ය, අතිගරු අග්‍රාමාත්‍ය මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ උපදෙස් මත මෙම වැඩසටහන ක්‍රියාත්මක වන අතර මෙහිදී නිවාසලාභීන් 38 දෙනෙකු සඳහා නිවාස ඔප්පු ලබා දෙන ලදී.

මෙම අවස්ථාවට ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති දුමින්ද සිල්වා, එහි සාමාන්‍යාධිකාරී කේ.ඒ. ජානක යන මහත්වරුන් සහ අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩල සාමාජිකයන් ඇතුළු නිලධාරීන් පිරිසක් සහභාගී වූහ

Read 924 times Last modified on සිකුරාදා, 26 නොවැම්බර් 2021 19:20

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Copyright © 2016 National Housing Development Authority Sri Lanka - All rights reserved
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.