සදුදා, 29 නොවැම්බර් 2021 05:21

‘’ඔබට ගෙයක් - රටට හෙටක්’’ නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස

Written by 
Rate this item
(0 votes)
අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමන්ගේ සංකල්පයකට අනුව ‘’ඔබට ගෙයක් - රටට හෙටක්’’ නිවාස සංවර්ධන වැඩසටහන යටතේ අඩු ආදායම්ලාභී පවුල් සඳහා නිවාස ඉදිකිරීමේ වැඩසටහනක් 2021 නොවැම්බර් මස 27 දින කොලොන්නාව ප්රදේශයේදී ආරම්භ විය.
එම වැඩසටහන යටතේ කොලොන්නාව ප්රදේශයේ ඉදිකිරීමට නියමිත ප්රතිලාභී පවුල් 10ක නිවාස සඳහා මුල්ගල් තැබීම ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරියේ සභාපති දුමින්ද සිල්වා මැතිතුමන්ගේ අතින් සිදු කෙරිණි.
Read 990 times Last modified on අඟහරුවාදා, 14 දෙසැම්බර් 2021 06:19

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Copyright © 2016 National Housing Development Authority Sri Lanka - All rights reserved
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.