සෙනසුරාදා, 01 ජනවාරි 2022 14:41

ප්‍රතිලාභීන් 69 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 115 ක් වටිනා නිවාස ආධාර සහ නිවාස ණය චෙක්පත් ප්‍රධානය කිරීම

Written by 
Rate this item
(0 votes)
නව වසරේ වැඩ ආරම්භ කරමින් දිවුලපිටිය ප්රාදේශිය ලේකම් කොට්ඨාසයේ ප්රතිලාභීන් 69 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 115 ක් වටිනා නිවාස ආධාර සහ නිවාස ණය චෙක්පත් ප්රධානය කිරීම අද දිවුලපිටිය, මරදගහමුල කාර්යාලයේදී සිදු කෙරිණි.
මෙහිදී "ඔබට ගෙයක් - ර⁣ටට හෙටක්" නිවාස ආධාර වැඩසටහන යටතේ ප්රතිලාභීන් 27 දෙනෙකු සඳහා රුපියල් ලක්ෂ 40 ක නිවාස ආධාර චෙක්පත් සහ නිවාස ණය වැඩසටහන යටතේ ප්රතිලාභීන් 42 දෙනෙකු සඳහා නිවාස අලුත්වැඩියා කටයුතු සිදු කර ගැනීමට රුපියල් ලක්ෂ 75 ක නිවාස ණය චෙක්පත් ප්රදානය කරන ලදි.
ග්රාමිය නිවාස හා ඉදිකිරීම් සහ ගොඩනැගිලි ද්රව්ය ප්රවර්ධන රාජ්ය අමාත්යාංශය යටතේ ඇති ජාතික නිවාස සංවර්ධන අධිකාරිය විසින් මෙම නිවාස ආධාර වැඩසටහන සහ නිවාස ණය වැඩසටහන ක්රියාත්මක කරනු ලබයි.
Read 850 times Last modified on සෙනසුරාදා, 01 ජනවාරි 2022 14:44

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Copyright © 2016 National Housing Development Authority Sri Lanka - All rights reserved
නිර්මානය ජා.නි.සං.අධිකාරියේ වෙබ් අඩවි සංවර්ධන හා නඩත්තු ඒකකය - අවසන් වරට යාවත්කාලීන කිරීම : 07 February 2023.